jtemplate.ru - free Joomla templates

Đồ gỗ nội thất

Tập đoàn Đại Châu với hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển với tiền đề là lĩnh vực đồ gỗ nội thất.

Cao su - Lâm sản

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ 2015

Được đăng: 21 Tháng 4 2015

Sáng ngày 20/4/2015, tại Tầng 1, phòng 105 Nhà văn hóa Quận Tây Hồ - số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tập đoàn Đại Châu đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 với sự tham dự của gần 200 cổ đông, nhà đầu tư cùng các cơ quan truyền thông trong nước

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

+ Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

+ Phương án trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2014 và KH 2015

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

+ Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

+ Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

 

Attachments:
File
Download this file (BB va nghi quyet DHCD.pdf)BB va nghi quyet DHCD.pdf
x
Tư Vấn Kỹ Thuật và Báo Giá
088 894 1266