jtemplate.ru - free Joomla templates

Đồ gỗ nội thất

Tập đoàn Đại Châu với hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển với tiền đề là lĩnh vực đồ gỗ nội thất.

Cao su - Lâm sản

Được viết: Thứ tư, 14-05-2014
Kết quả kinh doanh trong Quý I/2014 của tập đoàn Đại Châu chúng tôi đạt lợi nhuận 1.253.546.702 Vnd tức tăng 99% so với cùng kỳ năm 2013 là do các nguyên nhân là do trong 3 tháng đầu năm 2014, công ty đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu...
Được viết: Thứ năm, 24-04-2014
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ...
Được viết: Chủ nhật, 30-03-2014
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCS của CTCP Tập đoàn Đại Châu như sau:1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/20142. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/20143. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông...
Được viết: Chủ nhật, 30-03-2014
Căn cứ công văn số 18/2014/CV-ĐC ngày 18/03/2014 của CTCP Tập đoàn Đại Châu (MCK:DCS) về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DCS niêm yết bổ sung theo Quyết định số 124/QĐ-SGDHN ngày 14/03/2014, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau- Tên chứng...
Được viết: Chủ nhật, 30-03-2014
DCS: Rút vốn công ty con ...
Được viết: Chủ nhật, 30-03-2014
DCS: Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin ...
x
Tư Vấn Kỹ Thuật và Báo Giá
088 894 1266