jtemplate.ru - free Joomla templates

Đồ gỗ nội thất

Tập đoàn Đại Châu với hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển với tiền đề là lĩnh vực đồ gỗ nội thất.

Cao su - Lâm sản

Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017

Được đăng: 17 Tháng 1 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công văn số 330/UBCK-GSĐC ngày 13/01/2017 của UBCKNN về việc chấp thuận cho DCS được gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017 của DCS theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, cụ thể như sau:

- Công ty phải công BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) năm 2017 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

 Xem chi tiết Công văn số 330/UBCK-GSĐC của UBCKNN tại đây: Link

x
Tư Vấn Kỹ Thuật và Báo Giá
088 894 1266