jtemplate.ru - free Joomla templates

Đồ gỗ nội thất

Tập đoàn Đại Châu với hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển với tiền đề là lĩnh vực đồ gỗ nội thất.

Cao su - Lâm sản

UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Đại Châu

Được đăng: 13 Tháng 10 2014

Ngày 2/10/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 159/2014/CV-DCS ngày 19/09/2014 của CTCP Tập đoàn Đại Châu. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/8/2014, Nghị quyết HĐQT số 03/2014/NQ-HĐQT/DCS ngày 26/8/2014, Nghị quyết HĐQT số 05/2014/NQ-HĐQT/DCS ngày 2/10/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

x
Tư Vấn Kỹ Thuật và Báo Giá
088 894 1266